Konstknyppling

Ingrid Uttberg

Ingrid Uttberg

Jag blandar gärna material i min knyppling. Resultatet kan bli både luftigt och grovt.


Somliga bilder har sitt ursprung från exempelvis en detalj ur något fotografi som sedan bearbetas på flera sätt innan den slutligen blir en textil bild, ofta olik sin förlaga, som då endast tjänat som inspirationskälla.Copyright © All Rights Reserved